Oksfordzik


Jesteśmy nowo otwartym Przedszkolem Niepublicznym o profilu językowo-artystycznym. Propagujemy wychowanie przez uczestnictwo w kulturze, wycieczki do teatru, spotkania z artystami i twórcami, rozwijanie edukacji teatralnej i plastycznej przez środki ekspresji – muzyka, plastyka, drama.

 

Zobacz stronę online

Two cheerful little boys and smiling girl showing at camera painted hands. Preschool center for children